Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 januari 2017

Het pleidooi van Jan Terlouw over vertrouwen, optimisme en verbinding in de politiek

Hoe kunnen D66-bestuurders reageren op en omgaan met het pleidooi dat Jan Terlouw op ons vorige congres en eind november hield in het TV-programma De Wereld Draait Door? En hoe kunnen bestuurders het beste omgaan met de reacties die daarop loskomen in Nederland? Deze vragen stonden centraal tijdens de fringesessie die het D66 Alumni Netwerk organiseerde tijdens Congres105 in Nieuwegein, in samenwerking met de Bestuurdersvereniging.
     

 

Helaas kon Jan Terlouw onverwachts vanwege ziekte niet aanwezig zijn. Letty Demmers, Thom de Graaf en Han Polman waren present en hadden een interessante inbreng. Met korte inleidende vragen van Letty ging Thom in op thema’s als de waarde van vertrouwen en beloften in de politiek, over de verbindende relatie met en beloften aan kiezers. Over geloofwaardigheid van D66, ook in coalities waarin verschillende wensen tezamen versterkt kunnen worden in beleid. 

Een volle zaal met meer dan 150 alumni en huidige bestuurders ging met deze 3 bestuurders daarna in gesprek over populisme, vertrouwensdemocratie en de vraag hoe oud-bestuurders en huidige bestuurders elkaar kunnen ondersteunen. Het was een hele interessante en nuttige bijeenkomst.

De tijd was kort en de discussie is nog lang niet voorbij. Het bestuur van het Alumni Netwerk is bezig met de organisatie van het volgende D66 Alumni bijeenkomst, te houden in mei/juni. Tijdens dit event zal dit onderwerp dan ongetwijfeld ook weer ter sprake komen.

 

Mocht u nog niet aangemeld zijn voor het D66 Alumni Netwerk; het lidmaatschap is aan te vragen via mijnd66.nl.

Meer foto’s van dit event zijn ook te vinden op onze Facebook pagina.