Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 28 juni 2016

Kennis en ervaring delen met bestuurders – Alumni Netwerkdag

Een enthousiaste groep van ruim 60 D66-alumni is op 12 juni jl. op landgoed Ter Horst in Driebergen aanwezig geweest tijdens de 2e D66-Alumni dag. Kennis en ervaring van alumni inzetten voor de partij en zorgen voor verbinding tussen alumni en zittende politici, bestuurders en verenigingsmensen; dat zijn de doelstellingen van het Alumni Netwerk, zoals kwartiermaker en alumnus Tim Romaniuk aangaf in zijn welkomstwoord.

Drie sprekers waren deze dag uitgenodigd om ervaringen te delen. Letty Demmers, Gerard Schouw en Boris van der Ham spraken bevlogen over de politieke loopbaan die zij zelf hebben gehad, over hoe zij de contacten met oud-bestuurders hebben ervaren en de bevlogenheid waarmee bestuurders politiek moeten bedrijven.  Letty Demmers gaf ook aan dat oud-bestuurders een baken moeten zijn en blijven binnen de partij. Daarom is het ook zo belangrijk en goed dat het alumni netwerk is opgericht.

Bijeenkomst Els Borst Netwerk 2016 Foto: Jeroen Mooijman

Bijeenkomst Alumni Netwerk/Letty Demmers
Foto: Jeroen Mooijman

Bijeenkomst Alumni Netwerk 2016 Foto: Jeroen Mooijman

Bijeenkomst Alumni Netwerk 2016/Gerard Schouw
Foto: Jeroen Mooijman

Break-Out sessies
Tijdens drie verschillende sessies werd er door de aanwezige alumni gesproken over de rol van alumni binnen de partij, de eigen opbrengsten van de politieke carrière en het aanzien van de politiek.

Sessie 1; Wat kunnen alumni betekenen?
Moderator; Lia de Ridder, bestuurslid D66 Alumni Netwerk

Het is duidelijk dat veel alumni hun kennis en ervaring willen inzetten ter ondersteuning bevordering van de effectiviteit van de huidige generatie volksvertegenwoordigers en bestuurders. Tijdens deze sessie zijn diverse manieren besproken waarop alumni zicht effectief kunnen inzetten voor D66. Veelal op lokaal niveau. Bij voorkeur regionaal georganiseerd. Velen hebben aangegeven bereid te zijn om fracties en individuele  bestuurders  te  ondersteunen en coachen.

Sessie 2; Wat heeft politieke ervaring u opgeleverd?
Moderator; Jur Botter, bestuurlid D66 bestuurdersvereniging

Veel alumni hebben tijdens deze sessie aangegeven nog dagelijks profijt te hebben van de eigen politieke carrière. In het dagelijkse leven de D66-uitgangspunten toepassen; Eigen verantwoordelijkheid nemen en solidair zijn met mensen die dat niet kunnen. Weten dat het niet altijd om argumenten draait maar ook om de timing en de relatie zijn 2 van de voorbeelden die werden genoemd.

Sessie 3; Aanzien in de politiek in het verleden en in het heden.
Moderator; Tim Romaniuk, bestuurslid D66 Alumni netwerk

Het aanzien van de politiek is onder te verdelen naar drie niveaus te weten de politiek in het algemeen, D66 als partij en het aanzien van een politicus. Het Landelijk Bureau speelt al een belangrijke rol bij het beter beschermen van het aanzien, o.a. door in te springen bij conflicten. De alumni zien voor zichzelf vooral een rol weggelegd in de voorbereiding van nieuwe politici.

Harry Vissers; bestuurslid D66 Alumni Netwerk sloot de middag af met een samenvatting van de sessies

Netwerkborrel

Aan het eind van de bijeenkomst werd er samen met de deelnemers van het Els Borst netwerk geborreld, een mooie combinatie van mensen die actief betrokken zijn bij D66.

Lustrum Congres
Op het Lustrum Congres (29 en 30 oktober) zal het Alumni Netwerk een interessante deelsessie verzorgen. Voor updates over deze sessie en het Alumni Netwerk, volg ons op twitter en op facebook